showmap

Bộ lọc

Xem giá

Mức giá

Xếp hạng khách sạn

Khách sạn tại Thái Nguyên

Sắp xếp

6 khách sạns

Habana Hotel

Habana Hotel

318, Quang Trung, Phuong Tan Thinh, Thai Nguyen, Vietnam

1.290.000₫

Chỉ còn 2 phòngs!
 
Hoang Yen Hotel

Hoang Yen Hotel

No 12A, 105 Lane, Luong Ngoc Quyen, Group 6, P.Hoang Van Thu, Thai Nguyen City

450.000₫

Chỉ còn 5 phòngs!
 
Kim Thai Hotel

Kim Thai Hotel

No 3 Hoang Van Thu, Thai Nguyen City, Thai Nguyen

540.000₫

Chỉ còn 2 phòngs!
 
Dong A Plaza Hotel

Dong A Plaza Hotel

No 668 Phan Dinh Phung, Group 11, Dong Quang Ward, Thai Nguyen. City

620.000₫

 
Cua Tu Waterfall Homestay

Cua Tu Waterfall Homestay

Hoang Nong, Dai Tu District, Thai Nguyen Province

300.000₫

Chỉ còn 2 phòngs!
 
Hong Chau Sevt Hotel

Hong Chau Sevt Hotel

DCT07, Pho Yen, Thai Nguyen, Vietnam

315.000₫

Chỉ còn 3 phòngs!